Japonské písmo

Japonské písmo je považováno za nejsložitější v současnosti běžně užívaný zápis jazyka na světě. Pro toto tvrzení existuje řada důvodů, avšak cílem těchto stránek není poukazovat na náročnost a nesnáze spojené se studiem tohoto písma. Naopak, naším cílem bude přiblížit zájemcům – začátečníkům i pokročilým – systém tohoto grafického zápisu, odhalit jeho pravidla a souvislosti a pokud možno přiblížit i jeho krásu a eleganci, která odráží mnoho staletí kulturního a intelektuálního vývoje zemí Dálného východu.